Prezes IPN-u, doktor Łukasz Kamiński wyjaśnia, że Instytut postanowił pomóc byłym opozycjonistom w procesie uzyskiwania statusu weterana opozycji antykomunistycznej i w konsekwencji świadczeń. Instytut przygotował stronę internetową www.ipn.gov.pl/opozycja, na której można znaleźć wnioski i szczegóły dotyczące całej procedury.

IPN ma za zadanie przygotowywać zaświadczenia dla Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, który będzie przyznawał świadczenia. Prezes Kamiński, zachęcając do jak najszybszego kontaktu opozycjonistów tłumaczy, że procedura wyrobienia takiego zaświadczenia może być czasochłonna. Znalezienie w bardzo dużym archiwum odpowiednich dokumentów mogą ułatwić i przyspieszyć informacje działaczy opozycji, w jakich strukturach działali, czy kiedy i gdzie byli represjonowani. IPN ma też za zadanie między innymi wykazać, że dana osoba nie współpracowała z komunistycznymi służbami.

Łukasz Kamiński apeluje też, by w pierwszej kolejności zgłaszały się do IPN osoby znajdujące się w naprawdę trudnej sytuacji ekonomicznej.

Na realizację ustawy w tym roku zostaną tylko 4 miesiące stąd apel do osób najbardziej potrzebujących lub o przekazywanie do IPN-u informacji o takich osobach, tak by z pieniędzy mogły skorzystać jeszcze w tym roku.

Opozycjoniści mogą liczyć na jednorazową pomoc finansową, do wykorzystania na przykład na zakup wózka inwalidzkiego lub innego sprzętu. Mogą też otrzymać świadczenia na rok lub dłuższy okres w zależności od spełnienia kryterium niskich dochodów.