W całości odrzucono poprawki opozycji, przyjęto zaś autopoprawki do projektu ustawy o Trybunale autorstwa PiS. W sumie było ich 29.

Projekt trafi teraz do Sejmu na trzecie czytanie.