Zwracając się po polsku po południowej modlitwie Anioł Pański, Benedykt XVI powiedział: Słowa łączności przekazuję uczestnikom Zjazdu Gnieźnieńskiego, obradującym w historycznej stolicy Polski. Niech będzie on dla Europy przypomnieniem o jej chrześcijańskich korzeniach i o potrzebie budowania społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o wartości ewangeliczne.

Owoce zjazdu zawierzam ofiarować świętemu Józefowi, patronowi Kościoła Powszechnego, i świętemu Wojciechowi, patronowi Polski - mówił papież.

Następnie dodał: Proszę wszystkich o modlitwę w intencji mojej podróży do Meksyku i na Kubę. O modlitwę w intencji pielgrzymki, rozpoczynającej się w piątek, Benedykt XVI prosił w kilku językach, w tym po włosku.

IX Zjazd Gnieźnieński rozpoczął się w piątek. W tym ekumenicznym wydarzeniu uczestniczy ponad 600 osób: specjaliści z całej Europy, przywódcy religijni, politycy, ludzie kultury, socjologowie, ekonomiści i działacze społeczni. Trzydniowe obrady poświęcone są roli religii w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i Europie.