Generał podkreślił, że państwa NATO pracują nad wspólną strategią wojskową, a także nad pomocą dyplomatyczną i gospodarczą. Już w marcu we Lwowie jeden batalion wojsk Stanów Zjednoczonych będzie szkolił trzy bataliony wojsk ukraińskich - powiedział Hodges:

Szkolenie to będzie polegało na przyuczaniu do obrony istotnych dla państwa obiektów, na przykład mostów, a także na wsparciu medycznym. Część szkolenia będzie polegała na zwalczaniu rosyjskich prób zagłuszania komunikacji ukraińskiej. Będziemy również uczyć co zrobić w wypadku ataków artyleryjskich.

Dowódca wojsk USA w Europie, odwiedzając dziś Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni w Szczecinie zapewnił, że w najbliższym czasie do jednostki trafią amerykańscy żołnierze wysokiej rangi:

Obecna liczba personelu stacjonującego w kwaterze to 7 osób. Ta liczba wzrośnie do 19. Co warte podkreślenia będzie tu stacjonował generał brygady, który będzie odpowiadał za sprawy operacyjne, a także inni oficerowie.

Stacjonujący w Szczecinie Korpus NATO podnosi swoją gotowość bojową. Do połowy 2015 roku zwiększy on swoją liczbę personelu wojskowego dwukrotnie, do 400 osób. Do jednostki dołączą przedstawiciele nowych państw - Grecji, Turcji, Francji, Wielkiej Brytanii i Holandii.

Do końca 2018 roku Korpus ma być gotowy do dowodzenia operacjami połączonymi, czyli we współdziałaniu jednostkami morskimi i powietrznymi.