Rezolucja przeszła w Izbie Reprezentantów przytłaczającą większością głosów 348 do 48. Wynik głosowania świadczy o ponadpartyjnym poparciu propozycji dostaw broni dla Ukrainy w amerykańskim parlamencie. W dokumencie znalazło się wezwanie, by prezydent Barack Obama przestał zwlekać z decyzją w tej sprawie. Trzeba jednak dodać, że uchwalony przez niższą izbę dokument nie jest jednak wiążący dla prezydenta Stanów Zjednoczonych.