Ponoć ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła, ale informatorzy "Kommiersanta" z kremlowskich kręgów twierdzą, że prezydent osobiście zdecyduje o tym dopiero w ostatnich dniach sierpnia, biorąc pod uwagę aktualną sytuację międzynarodową. Potwierdził te informacje rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zaznaczając, że dla Władimira Putina ważna jest sama możliwość wystąpienia na forum ONZ, niezależnie od obchodzonych w tym roku jubileuszy.

Prezydent Rosji już trzykrotnie występował na sesjach Zgromadzenia Ogólnego w latach: 2000, 2003 i 2005. Dziesięć lat temu wzywał do reformy ONZ i podwyższenia efektywności Rady Bezpieczeństwa oraz wspólnej walki z terroryzmem.