Policjanci użyli przeciwko nim gazu łzawiącego i granatów ogłuszających. Kilku Palestyńczyków zabarykadowało się w meczecie.

Al-Aksa jest dla muzułmanów jednym z najświętszych miejsc. Znajduje się na Wzgórzu Świątynnym, które również dla Żydów stanowi miejsce kultu. Teren ten jest stałym źródłem napięć między Izraelem i Palestyńczykami.