Prezydent Francji zapowiedział stworzenie nowych etatów w policji i w wymiarze sprawiedliwości. Zatrudnieni tam ludzie będą mieli za zadanie tropienie terrorystów i zapobieganie ich działaniu.

Francois Hollande podkreślił, że walka z dżihadem to nie jest tylko problem Republiki Francuskiej, a zniszczenie Państwa Islamskiego to sprawa całej społeczności międzynarodowej. Dlatego Francja będzie się domagała zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa, by przyjąć rezolucję dającą wyraz wspólnej woli walki społeczności międzynarodowej z terroryzmem.

Francois Hollande z naciskiem stwierdził, że nie mamy do czynienia z wojną cywilizacji, lecz z terroryzmem spod znaku dżihadu. Zapowiedział także znaczne nasilenie operacji francuskiego lotnictwa w atakach na cele islamskie w Syrii.