Cztery międzynarodowe organizacje dziennikarskie -Stowarzyszenie Dziennikarzy Europejskich, Międzynarodowa Federacja Dziennikarzy, Europejska Federacja Dziennikarzy, Komitet Ochrony Dziennikarzy - powiadomiły Radę Europy o zagrożeniu wolności mediów w Polsce. Ich zdaniem niebezpieczeństwo takie stwarza projekt polskiej ustawy o radiofonii i telewizji. Informację przekazał rzecznik prasowy sekretarza generalnego Rady Europy Daniel Holdgen.

Organizacje zwróciły uwagę, iż zmiany proponowane w polskim prawie dotyczące mediów publicznych zakładają zlikwidowanie gwarancji zapewniających niezależność publicznych nadawców radia i telewizji. Jest to ich zdaniem naruszenie obowiązujących norm Rady Europy oraz danego przez polską konstytucję niezależnemu organowi Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, mandatu do ochrony interesu publicznego w mediach.

Proponowane zmiany dają ministrowi wyłączność w powoływaniu i odwoływaniu wszystkich członków zarządów Radia i Telewizji, co czyni te instytucje w pełni zależne od dobrej woli rządu- napisali przedstawiciele europejskich organizacji dziennikarskich. Według nich działania takie są całkowicie sprzeczne z zaleceniami przyjętymi przez Komitet Ministrów Rady Europy, który zalecił państwom członkowskim wzmocnienie niezależności redakcyjnej nadawców publicznych i zabezpieczenie od rządowych nacisków.

Organizacje dziennikarskie wezwały polską partię rządzącą do bezzwłocznego odstąpienia od proponowanej legislacji. Rada Europy - poinformowano - podejmie dialog w tej sprawie z polskimi władzami.