W jednym Komisja Europejska informuje, że rozpoczyna procedurę przeciwko Polsce w związku z zagrożeniem praworządności.

Drugi komunikat mówi o dialogu i wstępnej fazie oceny sytuacji w Polsce. Oficjalna decyzja wkrótce.