Rabin wyrzuca papieżowi, że jako głowa Kościoła katolickiego nie robi nic, by przeciwdziałać antysemityzmowi. A zdaniem Waltera Homolki w ostatnim czasie widać narastają ataki "katolickiej ultrakonserwy". Widać to szczególnie w internecie - twierdzi rabin w rozmowie z tygodnikiem "Der Spiegiel".

Modlitwa, którą papież przywrócił do mszy, to sygnał, że chce nawracać żydów - dodaje rabin. Słowa "módlmy się za żydów, aby Pan nasz oświecił ich serca" księża wypowiadają po łacinie, od czasu gdy Benedykt XVI zezwolił na celebrowanie mszy według dawnego rytuału.

Nie wszyscy wyznawcy religii mojżeszowej mają jednak to samo zdanie, co rabin Homolka. Wiceprzewodniczący Centralnej Rady Żydów w Niemczech Salomon Korn twierdzi na łamach dziennika "Frankfurter Rundschau", że widzi poprawę w stosunkach między żydami i chrześcijanami.