Uczestnicy kongresu i poszczególnych jego imprez będą starali się odpowiedzieć na zasadnicze pytanie: jak współczesne procesy globalizacyjne wpływają na rozwój i funkcjonowanie przedsiębiorstw.

Trwający od 6 do 8 czerwca Kongres MBA to "miks wiedzy i networkingu". Co to znaczy? Efektywny menedżer powinien cały czas poszerzać swoją wiedzę, konfrontować doświadczenia biznesowe z innymi menedżerami, poznawać nowe metody zarządzania. Niezwykle ważne jest również nawiązywanie nowych relacji biznesowych, tworzenie sieci współpracy.

Kongres MBA scala prestiżową grupę osób w Polsce posiadającą tytuł MBA. "Integracja środowiska polskich menedżerów i budowanie sieci współpracy jest naszym zdaniem równie ważne jak pozyskiwanie solidnej, wyspecjalizowanej wiedzy w czasie studiów MBA" - mówi organizator i pomysłodawca Kongresu, dr Piotr Buła. "Naszym celem jest tworzenie forum wymiany wiedzy, informacji i doświadczeń w dziedzinie zarządzania" - dodaje dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu.

W kręgu wielokulturowym

IV Ogólnopolski Kongres MBA oparty jest na panelach kontynentalnych: amerykańskim, azjatyckim i europejskim. W każdym wystąpią przedstawiciele reprezentujący dany obszar kulturowy, warunkujący konkretny styl zarządzania. W panelu amerykańskim wystąpi Marek Rajca, reprezentujący amerykańską firmę Silgan White Cap Polska Sp. z o.o. Na bazie badań amerykańskiego naukowca Jima Collinsa spróbuje on odpowiedzieć na pytanie, dlaczego niektóre firmy dokonują skoku do trwałego wzrostu a inne nie. Przedstawi on również, jakie cechy przywódcze są potrzebne do przeprowadzenia firmy z dobrej w wielką.

Jak skutecznie zarządzać firmą indyjską, czy współpracować z Hindusami? Zgromadzeni menedżerowie przekonają się o tym dzięki prezentacjom doktor Reshmi Mitra z Indian Business School Jamshedpur z Indii i prezesa ArcelorMittal Ostrava Sanjay Samaddara.

Najliczniej reprezentowany będzie panel europejski. Z obszaru od Francji po Ukrainę gościć będziemy między innymi prof. Michela Muszyńskiego, dyrektora Francuskiego Instytutu Zarządzania, specjalistę w zakresie metod prowadzenia strategii przedsiębiorstw oraz członka Zarządu Netia SA – Bertranda Le Guner, który podzieli się swoimi doświadczeniami w zarządzaniu kilkoma spółkami telekomunikacyjnymi. Dr Oleksiy Druhov z Lwowskiego Instytutu Bankowego przedstawi, jak funkcjonuje obecnie ukraiński system bankowy, natomiast prof. Carl Norrbom ze Stockholm University opowie o konieczności stosowania Total Quality Management.

Kongres MBA pozwala również na wymianę konkretnych doświadczeń biznesowych i rozwój kompetencji menedżerskich. W ramach kongresu symultanicznie będzie odbywać się 6 cykli szkoleniowych, dotyczących między innymi problematyki: zarządzania zamianą, zarządzania konfliktem, oceny pracowniczej, pozyskiwania dotacji z funduszy strukturalnych. Niezwykle ciekawie zapowiada się szkolenie coachingowe Grupy Kreatywnej czy spotkanie z profesorem Tonym Fangiem, który zdradzi, jak skutecznie prowadzić biznes z Chińczykami.

Profesjonalny networking

Kongres MBA to przede wszystkim możliwość networkingu. O tym, jak skutecznie nawiązywać nowe kontakty biznesowe, by przerodziły się w realne kontrakty firmowe, przedstawi polski ekspert networkingu Grzegorz Turniak, prezes BNI Polska. Integracji wielokulturowej sprzyjać będzie również bankiet w Hotelu Andels, wieczór orientalny Sakana Sushi Bar czy impreza golfowa.

Aukcja charytatywna

Tradycją Kongresu jest aukcja charytatywna „Człowiek nie jest sam” – dzielimy się nie tylko doświadczeniem i wiedzą, ale również osiągniętym sukcesem. Ta aukcja jest dowodem naszego zaangażowania – nie pozostajemy obojętni na potrzeby i cierpienie innych.

Sponsorami Kongresu są: PKP Intercity SA, Kompania Piwowarska, BDO Numerica, GTI, Nobile, Brainstorm, Sakana Sushi Bar, Enion. Partnerzy imprezy to ArcelorMittal oraz SAPR.

Więcej informacji udzielają:

Magdalena Petryniak
Koordynator Kongresu MBA
tel. 604 46 35 37
e-mail: Magda.petryniak@sapr.pl

Biuro IV Ogólnopolskiego Kongresu MBA
tel. +48 012 293 55 16
e-mail: kongres@ae.krakow.pl

Szczegółowe informacje o imprezie można też znaleźć na stronie www.kongresmba.pl