Z sondażu wynika, że 27 procent Polaków nie ma nic przeciwko wszelkim paradom i marszom równości. Ale aż dwóch na trzech pytanych było innego zdania. Podobnie odpowiedzi rozkładają się jeśli chodzi o zgodę na manifestowanie przez gejów i lesbijki swojego sposobu życia.

Badanie pokazuje, że to, czy akceptujemy homoseksualistów, zależy często od tego, ile mamy lat, gdzie mieszkamy i jakie mamy wykształcenie. Im większe miasto i więcej skończonych szkół, tym tolerancja jest wyższa. Sprzyja także młody wiek.

Co ciekawe, tylko 15 procent Polaków przyznaje, że zna osobiście homoseksualistę. Najczęściej są to młodzi ludzie mieszkający w dużych miastach.

A już w sobotę w Warszawie kolejna Parada Równości. Marsz przejdzie z placu Bankowego pod kancelarię premiera. Tam planowany jest wiec.