Niedosłuch bądź głuchota nie są powodem wykluczenia z czynnego uczestnictwa ruchu drogowego. Wymagają one zachowania dodatkowych środków ostrożności. W świetle unijnych przepisów oznakowanie pojazdów przez osoby nie(do)słyszące jest wyznacznikiem zachowania wymogów bezpieczeństwa. Oticon i DZIENNIK przygotował specjalną naklejkę do oznaczania pojazdów w ramach akcji społecznej. Misją zaproponowanego działania społecznego jest ułatwienie włączenia się nie(do)słyszącym do ruchu drogowego i budowaniu wzajemnej tolerancji na drodze.

Naklejka będzie dostępna wraz warszawskim wydaniem Dziennika 23. lutego. Pokazanie na drodze problemów ze słuchem nie jest wstydem. Wymaga jednak odpowiedzialności za siebie i innych. Oznaczenie auta przez nie(do)słyszących pozwala być przewidywalnym dla innych. Widząc pojazd osoby nie(do)słyszącej łatwiej innym uczestnikom ruchu drogowego okazać wyrozumiałość.

Firma Oticon realizując wiernie filozofię firmy „na pierwszym miejscu stawiamy ludzi” jest pomysłodawcą i sponsorem akcji. Produkuje nowe technologie w dziedzinie aparatów słuchowych. Jest rozpoznawalną marką na całym świecie. DZIENNIK w trosce o swoich czytelników oraz internautów objął patronatem medialnym akcję oznaczania pojazdów przez nie(do)słyszących kierowców.

Więcej informacji na temat tej, jak i innych akcji firmy Oticon w służbie osób nie(do)słyszących, znajdziesz na portalu społecznościowo-edukacyjnym www.sluchowisko.net.