Zmniejszanie barier funkcjonowania w codziennym życiu na rzecz osób z różnymi stopniami niepełnosprawności można podzielić na dwa rodzaje. Pierwsze to działania wypływające ze społecznego otoczenia, które wyrażają tolerancję i zrozumienie. Drugą grupę stanowią wszelkie urządzenia, które przyczynią się do tego, że życie osób niepełnosprawnych jest łatwiejsze.

Reklama

Osoby nie(do)słyszące wsparte dostępnymi urządzeniami mogą w dużym stopniu liczyć na normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. Ludzie z ubytkiem słuchu posiadają bardziej wyostrzony zmysł czucia i wzroku, na czym bazuje wiele stworzonych dla ich potrzeb urządzeń. Takie osoby mogą liczyć na dostęp do specjalnych telefonów stworzonych na bazie sygnałów wibracyjnych. Ważna formą komunikacji staje się także słowo pisane. Wraz z rozwojem technologii, Internet oferuje szereg możliwości komunikacyjnych opartych na mailach czy sms. Do urządzeń tych zaliczymy również aparaty słuchowe, implanty, pętle indukcyjne, systemy FM, specjalne czujniki świetlne.

W przypadku aspektu społecznej akceptacji, ważne staje się budowanie świadomości tolerancji i zmniejszanie barier na wszystkich płaszczyznach codziennego życia, zarówno wśród osób słyszących jak i osób z ubytkiem słuchu. Dla budowania obopólnej akceptacji oraz z myślą o zwiększeniu bezpieczeństwa na drogach, Oticon wraz ze wsparciem Dziennika, przygotował specjalną akcję społeczną. Powstała specjalna naklejka przeznaczona do oznakowania pojazdów. W świetle unijnych przepisów oznakowanie pojazdów przez osoby nie(do)słyszące jest wyznacznikiem zachowania wymogów bezpieczeństwa.

Więcej informacji na temat tej, jak i innych akcji firmy Oticon w służbie osób nie(do)słyszących, znajdziesz na portalu społecznościowo-edukacyjnym www.sluchowisko.net