Stosunkowo najczęściej obawy o bezpieczeństwo Polski w kontekście sytuacji na Ukrainie wyrażają rolnicy - aż 57 procent badanych oraz najmłodsi ankietowani w wieku od18 do 24 lat - aż 56 procent.

W grupie obawiających się o bezpieczeństwo naszego kraju są też osoby w trudnym położeniu materialnym.

CBOS wskazuje ponadto, że blisko dwie piąte ankietowanych uważa stosunki polsko-ukraińskie za dobre. 42 procent Polaków określiłoby je jako średnie, a jedynie 12 procent postrzega je negatywnie.

CZYTAJ WIĘCEJ: Miedwiediew: Poroszenko popełnił dramatyczny błąd >>>

Z sondażu wynika również, że ponad dwie trzecie badanych interesuje się wydarzeniami na Ukrainie. Jak podkreśla jednak CBOS, począwszy od marca, kiedy zainteresowanie tym krajem osiągnęło apogeum, odsetek śledzących przebieg wypadków za naszą wschodnią granicą spada.

Najbardziej sytuacją na Ukrainie interesują się osoby z wyższym wykształceniem, dobrze sytuowane, w wieku między 35. a 64. rokiem życia, żyjące w miastach powyżej 20 tysięcy mieszkańców.