Prezydium Konferencji Episkopatu Polski jednoznacznie stanęło po stronie profesora Bogdana Chazana. Odnosząc się do odwołania profesora Chazana z funkcji dyrektora warszawskiego szpitala świętej Rodziny, biskupi w specjalnym oświadczeniu powtarzają słowa Jana Pawła II z encykliki Evangelium Vitae: Kto powołuje się na sprzeciw sumienia, nie może być narażony nie tylko na sankcje karne, ale także na żadne inne ujemne konsekwencje prawne, dyscyplinarne, materialne czy zawodowe.

Hierarchowie przypominają też, że hołd dla papieża wyrażało wielu przedstawicieli życia publicznego. Prezydium Episkopatu zwraca uwagę, że Kościół katolicki w Polsce jest szczególnie zobowiązany do wiernego przestrzegania dziedzictwa Jana Pawła II. Episkopat chce, aby zlikwidować niespójności przepisów, które z jednej strony dają możliwość lekarzom korzystania z klauzuli sumienia i odmowy dokonania aborcji, a z drugiej - zobowiązują do wskazania szpitala, gdzie jest ona dokonywana.