Prezydent Andrzej Duda spotkał się we wtorek Pałacu Prezydenckim z mieszkającymi w Polsce przedstawicielami mniejszości narodowych i etnicznych, wchodzącymi w skład Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Jak mówił, jest to jego pierwsze takie duże spotkanie z mniejszościami, które zamieszkują w Polsce.

W swoim wystąpieniu podkreślał, że jego ważnym zadaniem - jako prezydenta - jest budowanie i wzmacnianie wspólnoty. - Często mówię o Polsce, Polakach, o narodzie. Ale chciałbym żebyście państwo rozumieli, chcę to bardzo mocno zaakcentować, że ja, używając tych słów, mówię właśnie o wspólnocie - wyjaśnił Duda.

Podkreślił, że wspólnotą tą są obywatele Polski. - Jedną z najcenniejszych wartości jest - w sensie państwowotwórczym - że Polska jest (...) państwem spójnym i państwem jednolitym, że nie ma w naszym kraju - dzięki Bogu - żadnych konfliktów na tle narodowym czy etnicznym. To jest bardzo ważne. I chcę, żebyście państwo byli pewni jednej rzeczy - jako prezydent Rzeczpospolitej nigdy się nie zgodzę, na to, aby w Polsce - i zawsze będę przeciwko temu protestował - (...) aby w Polsce pojawiał się szowinizm, aby w Polsce pojawiały się jakikolwiek fobie na tym właśnie tle - powiedział.