Informacje, jakie zamieszczamy w CV, mogą przekonać lub zniechęcić potencjalnego pracodawcę do zatrudnienia nas. Aby osiągnąć swój cel i otrzymać angaż, unikajmy treści, takich jak:

1. Kłamstwa
Nie warto kłamać w życiorysie ani w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, ponieważ uczciwość to cecha ceniona przez pracodawców. Wykrycie nieprawdziwych informacji nie jest tak trudne jak mogłoby nam się wydawać. Aby zweryfikować treści dotyczące naszego doświadczenia zawodowego, pracodawca może zadzwonić do firmy, w której byliśmy zatrudnieni wcześniej lub zapoznać się z treścią naszego świadectwa pracy. Jeśli skłamiemy w sprawie kwalifikacji, popełnimy wykroczenie, które z chwilą odebrania pierwszego wynagrodzenia stanie się przestępstwem.

2. Zajęcia niezwiązane z zakresem obowiązków
Dostosowanie treści CV do wymagań pracodawcy wskazanych w ofercie ma duże znaczenie. Warto podawać informacje w takiej kolejności, by potencjalny szef mógł szybko zweryfikować, że posiadamy umiejętności, które mają dla niego kluczowe znaczenie. Pomijajmy doświadczenia związane z innymi branżami. Możemy zamieszczać je wyłącznie wtedy, gdy rozpoczynamy karierę. Dzięki przestrzeganiu tej prostej zasady dokument będzie bardziej czytelny i wartościowy.

3. Szczegóły z życia osobistego
Choć takie praktyki nie są niezgodne z prawem, unikajmy informowania potencjalnego pracodawcy o naszej sytuacji życiowej. Nie warto zawierać w CV danych odnoszących się do stanu cywilnego czy liczby dzieci. Pracodawca nie może żądać od nas takich informacji. My możemy je podawać, jednak nie jest to konieczne. Od pracownika oczekuje się konkretnych umiejętności. Tematy dotyczące życia osobistego nie powinny decydować o przyjęciu lub odrzuceniu naszej kandydatury.

4. Niepokojące zainteresowania
Możemy wspomnieć w CV o tym, jakie mamy zainteresowania. Zanim to zrobimy, zastanówmy się, czy pomoże nam to w otrzymaniu pracy. Nie wspominajmy o swoim hobby np. wtedy, gdy mogłoby kogoś zaniepokoić. Kandydatka na nianię, która fascynuje się horrorami, może nie wzbudzić zaufania rodziców. Dyskusyjną kwestią jest także informowanie o ryzykownych zainteresowaniach, z którymi wiąże się ryzyko częstych kontuzji.

5. Zdjęcie
Rozważmy także to, czy chcemy umieszczać fotografię w CV. Zdjęcie znajdujące się w życiorysie powinno być oficjalne i profesjonalne. Ważne, byśmy wyglądali na nim korzystnie i poważnie, budząc tym samym zaufanie potencjalnego pracodawcy. Dostarczmy CV bez zdjęcia, jeśli nie dysponujemy odpowiednim.

Jeśli wysłaliśmy już dziesiątki CV i nie uzyskaliśmy odpowiedzi, zastanówmy się, jakie błędy mogliśmy popełnić. Analiza życiorysu może doprowadzić nas przyczyn naszych niepowodzeń. Mając taką wiedzę, stwórzmy nowy dokument lub wprowadźmy zmiany w tym, który już posiadamy.

Materiał przygotowany przez Pracuj.pl