"Już sześć lat minęło od dnia, w którym zebraliśmy się na tym placu, aby celebrować pogrzeb papieża Jana Pawła II. Ból utraty był głęboki, ale jeszcze większe było poczucie jakiejś ogromnej łaski, która otaczała Rzym i cały świat: łaski, która była owocem całego życia mojego ukochanego poprzednika, a szczególnie jego świadectwa w cierpieniu. Już tamtego dnia czuliśmy unoszącą się woń świętości, a Lud Boży na różne sposoby okazywał swoją cześć dla Jana Pawła II" - powiedział Benedykt XVI.

Reklama

"Dlatego chciałem, aby - przy koniecznym poszanowaniu prawa Kościoła - jego proces beatyfikacyjny przebiegał w sposób możliwie najszybszy. I oto nadszedł oczekiwany dzień, przyszedł szybko, ponieważ tak podobało się Bogu: Jan Paweł II jest błogosławiony" - dodał.

Jan Paweł II jest błogosławiony ze względu na swą wiarę, mocną i wielkoduszną, wiarę apostolską - powiedział Benedykt XVI. "Bycie błogosławionym na wieki Jana Pawła II, które Kościół dziś z radością ogłasza, wpisane jest w te właśnie słowa Chrystusa: >>Błogosławiony jesteś Szymonie<< i >>Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli<<. Jest to błogosławieństwo wiary, którą Jan Paweł II otrzymał w darze od Boga Ojca dla budowania Kościoła Chrystusowego" - podkreślił papież.

"Radujemy się wszyscy, że beatyfikacja Jana Pawła II ma miejsce w pierwszym dniu miesiąca maryjnego, pod matczynym spojrzeniem tej, która swoją wiarą podtrzymuje wiarę apostołów, i stale podtrzymuje wiarę ich następców, szczególnie tych, którzy są powołani, aby zasiąść na katedrze piotrowej" - dodał.

Benedykt XVI podkreślił, że Jan Paweł II jeszcze jako kard. Karol Wojtyła uczestniczył w Soborze Watykańskim II i zdawał sobie sprawę, że poświęcenie Maryi ostatniego rozdziału dokumentu o Kościele oznaczało wskazanie na nią, jako wzór dla każdego chrześcijanina. "Tę logiczną wizję błogosławiony Jan Paweł II odkrył już w młodości, a następnie pogłębiał i zachowywał przez całe życie" - powiedział. Papież przypomniał, że Jan Paweł II umieścił symbol maryjny w swoim herbie biskupim i zawołaniu: "Totus tuus" - "Cały Twój".

Papież pozdrowił pielgrzymów przybyłych do Rzymu oraz tych, którzy śledzą uroczystości za pomocą telewizji i radia. Podkreślił, że data beatyfikacji została wyznaczona na Niedzielę Bożego Miłosierdzia, ponieważ Jan Paweł II zmarł w wigilię tego święta w 2005 r. Benedykt XVI przypomniał także, iż rozpoczyna się maj - miesiąc, w którym Kościół szczególnie czci Maryję. 1 maja przypada także wspomnienie św. Józefa Robotnika.