Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, znana także pod nazwą Boże Ciało wypada w czwartek, 30 maja. Jest świętem ruchomym, obchodzonym 11 dni po Zielonych Świątkach i 60 dni po Wielkanocy, między 21 maja a 23 czerwca. Tego dnia Katolicy obowiązani są do uczestnictwa we mszy świętej. Boże Ciało oraz następne osiem dni – oktawa - dla katolików oznacza publiczne wyznanie wiary w obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.

Reklama

W Polsce Boże Ciało po raz pierwszy wprowadził biskup Nankier w 1320 r., w diecezji krakowskiej. W 1420 r. na synodzie gnieźnieńskim uznano uroczystość za powszechną, obchodzoną we wszystkich kościołach w państwie.

Czy jest dniem wolnym od pracy

Zgodnie z ustawą o dniach wolnych od pracy, Boże Ciało jest dniem wolnym od pracy. Kolejnym dniem ustawowo wolnym będzie 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.

Czy sklepy będą wtedy otwarte

Reklama

Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni w Boże Ciało sklepy będą zamknięte.Co do zasady w niedzielę i święta w placówkach handlowych zakazane są: handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem a także powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem. Najbliższa niedziela handlowa wypada 30 czerwca r.

Od zakazu handlu w niedzielę są wyjątki, więc będzie można zrobić zakupy na stacjach benzynowych, dworcach kolejowych, przez internet, w placówkach handlowych w portach lotniczych, w aptekach i punktach aptecznych, czy w niektórych sklepach osiedlowych.