Zvi Rav-Ner podkreśla, że uczestnicy powstania - Żydzi - byli przede wszystkim obywatelami polskimi, którzy walczyli o godną śmierć, bo na wolność nie mieli nadziei. Oczywiście pomagali im Polacy, nie wszyscy, ale bez tej pomocy nie byłoby możliwe powstanie w getcie - podkreślił ambasador.

Reklama

Zvi Rav-Ner dodaje, że powinniśmy pamiętać zarówno o bohaterach getta, jak i o wszystkich Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata - tych, którzy ratowali Żydów podczas II wojny światowej.

To jest bardzo ważne. To było dla mnie osobiście bardzo emocjonalne tutaj być dziś w Senacie i słyszeć słowa akceptacji dla tej uchwały - powiedział.

19 kwietnia mija 70 lat od powstania w getcie warszawskim. W podjętej przez Senat uchwale Izba oddaje hołd powstańcom i przypomina, że było ono odpowiedzią na zarządzoną przez Niemców akcję ostatecznej likwidacji resztek dzielnicy żydowskiej w stolicy okupowanej Polski.