O sprawie poinformowała PAP Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 18 września 2020 roku wspólne działania prokuratora Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni w przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie oraz funkcjonariuszy Komendy Stołecznej Policji w Warszawie doprowadziły do odzyskania blisko 300 dokumentów, wytworzonych w latach 1939-1944 przez niemieckie władze okupacyjne w Łodzi - podali prokuratorzy.

Reklama

Odzyskane dokumenty będą miały istotne znaczenie dla badań nad okresem najnowszej historii Polski - przekazał PAP prok. Robert Janicki z Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Zwrócił uwagę, że zawierają one informacje "o działaniach niemieckich władz okupacyjnych w Łodzi wymierzonych przeciwko obywatelom polskim w latach 1939-1944 oraz o stratach i szkodach poniesionych przez Naród Polski w latach II wojny światowej".

W rozmowie z PAP rzecznik Komendy Stołecznej Policji nadkom. Sylwester Marczak podkreślił, że wśród odzyskanych archiwaliów - sporządzonych w języku niemieckim - znajdują się m.in. odręczne zapiski, maszynowe dokumenty, skoroszyty, które zawierają plany konstrukcyjno-techniczne różnego rodzaju maszyn.

Dokumenty za kwotę 59 tysięcy złotych oferował do sprzedaży na jednym z portali internetowych mieszkaniec warszawskich Bielan - dodał policjant.

Nadkomisarz wskazał również, że mężczyzna miał zakupić materiały archiwalne na jednym z warszawskich targowisk.

Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu zaznaczyła też, że działania policjantów zmierzające do ustalenia miejsc ukrycia dokumentów, a następnie ich odzyskania, podjęto w śledztwie Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie. Postępowanie to prowadzone jest w sprawie uchylania się od przekazania IPN posiadanych bez tytułu prawnego dokumentów archiwalnych z okresu II wojny światowej.

Czyn stanowiący podstawę wszczęcia śledztwa i przeprowadzenia czynności zatrzymania rzeczy, połączonych z przeszukaniami, określony w art. 54 ust. 2 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, jest zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 8.