Program funkcjonował osiem lat, został zakończony w 1991 roku przez George'a Busha.

Reklama

Noszący nazwę Strategic Defense Initiative - SDI, był koncepcją obrony przeciwrakietowej rozwijaną od początku lat 60. Został opracowany w związku z rozwojem broni rakietowej i zaistnieniem potencjalnego zagrożenia ze strony ZSRR. Budowa SDI miała trwać do 2000 roku i kosztować 125 miliardów dolarów.

SDI był największym projektem ze wszystkich amerykańskich programów obrony antybalistycznej i jedynym, w którego założeniach znajdowało się wykorzystanie broni rozmieszczonej w przestrzeni kosmicznej. Oficjalnie ogłosił go Ronald Reagan 23 marca 1983 roku w telewizyjnym orędziu do narodu. Z powodu zastosowania ultranowoczesnej techniki, między innymi laserów, promieni podczerwonych i rentgenowskich, a także rozmieszczenia części tego systemu w kosmosie, program został nazwany "Star Wars". Była to analogia do serii filmów fantastycznych George'a Lucasa pod takim samym tytułem.

Podstawowym założeniem programu "Star Wars" był system tak zwanych "antyrakiet" rozmieszczonych na wyrzutniach naziemnych, mogących zestrzelić nadlatujące pociski przeciwnika z dużej odległości. Miało to następować poza atmosferą ziemi lub - w przypadku zmasowanego ataku - także w stratosferze.

W projekcie Inicjatywy Obrony Strategicznej przewidziano również rozszerzenie systemu naziemnej obrony przeciwrakietowej o wyrzutnie rakiet i platformy z działami laserowymi, znajdujące się w przestrzeni kosmicznej, aby zminimalizować czas identyfikacji i zniszczenia wrogich obiektów.

SDI nie został nigdy w pełni rozwinięty ani wdrożony, jednak wielomiliardowe nakłady na wybrane technologie programu, pozwoliły później rozwinąć technologie pocisków antybalistycznych używanych współcześnie.

W 1985 roku Stany Zjednoczone zaproponowały udział w realizacji projektu sojusznikom z NATO oraz Izraelowi, Japonii i Australii. W tym samym roku przeprowadzono udaną próbę zniszczenia satelity w przestrzeni kosmicznej za pomocą rakiety antysatelitarnej, w kolejnych latach między innymi dokonano prób z bronią laserową. Rozmieszczenie pierwszych elementów systemu planowano na lata 1994-95.

Na początku lat 90. odstąpiono jednak od realizacji projektu gwiezdnych wojen. Decyzja ta była związana z ogromnymi kosztami, obawami przed kolejnym wyścigiem zbrojnym po upadku Związku Radzieckiego oraz problemami z interpretacją układu o ograniczeniu systemów antyrakietowych ABM, podpisanego przez ZSRR i Stany Zjednoczone w latach 70.

Za prezydentury Billa Clintona w 1993 roku, zmieniono nazwę programu na Organizacja Obrony Przeciwko Rakietom Balistycznym, a w kolejnych latach na Agencja Obrony Przeciwrakietowej. Kontynuuje one projekt obrony antybalistycznej w ramach programu Ballistic Missile Defense.