Bogdan Zdrojewski podkreślił, że nowy system wsparcia publicznego radia i telewizji może w znacznie mniejszym stopniu obciążać obywateli. Według ministra kultury, w przypadku wprowadzenia powszechnej opłaty audiowizualnej, mogłaby być ona mniejsza o połowę od dziś pobieranego abonamentu.

Reklama