W pierwszym półroczu 2015 roku dynamika wartości reklamy cyfrowej utrzymała dwucyfrowy indeks wzrostu, a nawet zwiększyła tempo rozwojowe odnotowane w pierwszym kwartale. Jeśli trend ten utrzyma się w kolejnych miesiącach, rok 2015 może zakończyć się rekordową wartością 3 mld.

Reklama

Ranking poszczególnych formatów w torcie reklamowym online wciąż pozostaje bez zmian, jednak należy podkreślić dalszy wzrost znaczenia reklamy graficznej, która wzrosła o 26% i zwiększyła swój udział o prawie 4 punkty procentowe. W dużym stopniu na tempo rozwojowe tego formatu ma wpływ wideo online z dynamiką na poziomie 33% oraz reklama w social mediach, której wartość wzrosła o 104%. Pozostałe formaty także zanotowały wzrosty, oprócz e-mail marketingu, który wyhamował zmniejszając swą wartość o około 5 mln.

Dwucyfrowy wzrost zanotował marketing w wyszukiwarkach (+11%), zaś ogłoszenia zanotowały indeks na poziomie 8%. Warto także zwrócić uwagę na utrzymującą się wysoką trzycyfrową dynamikę wydatków reklamowych w urządzeniach mobilnych, która wzrosła o 282% i pozyskuje już ponad 14% tortu reklamowego online.

Biorąc pod uwagę strukturę branżową, nie uległa ona znacznej zmianie. Najwięcej wydały: motoryzacja (19% udziału), finanse (11%) i ex aequo nieruchomości oraz handel (9%). Największą dynamikę wzrostu odnotowały „napoje i alkohole” oraz „media, książki, CD i DVD”.