Kołodziejski, który przemawiał podczas otwarcia konferencji poświęconej 25-leciu ustawy o radiofonii i telewizji, zwrócił uwagę, że z perspektywy ćwierćwiecza widać wyraźnie, jak istotnym elementem było wprowadzenie tej ustawy.

Reklama

To otworzyło drogę do nie zmiany, ale do tworzenia rynku medialnego w Polsce - podkreślił. Przewodniczący KRRiT zaznaczył jednocześnie, że wiele założeń, w tym dotyczących finansowania mediów publicznych, do dziś nie zostało zrealizowanych.

Zwracał jednocześnie uwagę na pojawienie się nowych czynników kształtujących rynek medialny, takich jak rozwój europejskiego rynku cyfrowego, zmiany prawa UE czy bardzo głębokie zmiany dotykające tego, jak rozumiemy pojęcie mass mediów.

Same paradygmaty rynku medialnego i mediów elektronicznych się zmieniają, zmienia się samo pojęcie nadawania, "broadcastingu" itd., itd. Tych zmian rewolucyjnych, które zapoczątkowały technologie, jest bardzo dużo - wskazał Kołodziejski.

Po 25 latach ustawy medialnej możemy powiedzieć, że została stworzona w zupełnie innej epoce, nieadekwatnej do dzisiejszej rzeczywistości, więc jest to moment takich zmian i o tych zmianach będziemy mówić - zaznaczył szef KRRiT.