Discovery i Scripps dostarczają podstawowe kanały płatnej telewizji dystrybutorom telewizyjnym na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Scripps jest w Europie szczególnie aktywny na rynku brytyjskim, na którym wspólnie z BBC prowadzi UKTV, i w Polsce, gdzie od 2015 r. należy do niego Grupa TVN.

Reklama

KE ogłosiła dziś, że w Wielkiej Brytanii planowana transakcja przejęcia Scripps przez Discovery „nie powodowałaby problemów w zakresie konkurencji, ponieważ obszary działalności obu przedsiębiorstw nakładają się w niewielkim stopniu”. Natomiast w Polsce może to „doprowadzić do zwiększenia siły przetargowej” Discovery wobec operatorów telewizyjnych „w związku z nabyciem niektórych kanałów, które są szczególnie ważne dla podstawowych pakietów telewizji płatnej”. Za kluczową stację uznano tu kanał informacyjny TVN24. Po zakupie TVN, zdaniem komisji, Discovery miałby „możliwość oraz zachętę”, by wszystkie kanały sprzedawać kablówkom i platformom w pakiecie, podnosząc ceny „ze stratą dla polskich konsumentów i konkurencji na polskim rynku”.

Aby odpowiedzieć na zastrzeżenia KE, spółka Discovery zobowiązała się, że będzie udostępniać TVN24 i związany z nim kanał TVN24 Bis operatorom w Polsce „za rozsądną cenę ustalaną poprzez odniesienie do porównywalnych umów”. Zobowiązanie to będzie obowiązywać przez siedem lat. Wobec tego komisja doszła do wniosku, że transakcja nie budzi już obaw co do naruszenia zasad konkurencji – przy zgoda KE jest uzależniona od pełnego wypełnienia zobowiązań zaproponowanych przez Discovery.

KE odrzuciła zarazem wniosek Polski „o odesłanie sprawy do polskiego organu ochrony konkurencji w celu dokonania oceny w świetle polskiego prawa konkurencji”. Uznała bowiem, że - z uwagi na swoje duże doświadczenie w ocenie przypadków w sektorze mediów i „potrzebę zapewnienia spójności w stosowaniu przepisów dotyczących kontroli łączenia przedsiębiorstw w tym sektorze w całym EOG” - jest właściwszym organem do zajęcia się tą sprawą niż UOKiK. Tym bardziej że obawy dotyczące naruszenia zasad konkurencji „zostały w pełni rozwiązane poprzez przyjęcie zobowiązań” przez Discovery.

Połączenie obu globalnych koncernów wymaga jeszcze zgód na innych rynkach, głównie USA. Discovery kupuje Scripps za 14,6 mld dolarów.