Postanowienie zapadło na posiedzeniu niejawnym w Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku.

Powołanie na wyrok TK

W uzasadnieniu postanowienia referendarz sądowy Kamil Żurek powołał się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 18 stycznia br., w którym TK orzekł, że przepisy Kodeksu spółek handlowych (Ksh) o rozwiązaniu i likwidacji spółki akcyjnej, rozumiane w ten sposób, że swoim zakresem regulacyjnym z mocy samej ustawy obejmują także jednostki publicznej rtv, są niekonstytucyjne. Ponadto TK w wyroku orzekł, że niekonstytucyjny jest przepis ustawy o rtv wyłączający określone zapisy Ksh od stosowania w odniesieniu do jednostek publicznej rtv.

Reklama
Reklama

Żurek o "zaniechaniu"

Żurek uzasadnił, że w sprawie "nie podniesiono zagadnienia ewentualnej wadliwości składu Trybunału oraz jego wpływu na orzeczenie", jednak w jego ocenie "nie może budzić wątpliwości, że doszło do bezpodstawnego zaniechania odebrania ślubowania od trzech członków Trybunału Konstytucyjnego wybranych w miejsce sędziów, których kadencja upłynęła 6 listopada 2015 roku".

Ewentualna wadliwość powołania jednego z członków składu orzekającego i fakt jego udziału w orzekaniu - stwierdził referendarz - "nie powoduje jednak a limine, iż wyrok ma charakter nieistniejący prawnie". Zauważył, że w zakresie procedury cywilnej udział osoby nieuprawnionej w składzie orzekającym "stanowi przesłankę skargi o wznowienie postępowania".

O wpis do KRS wnioskowało Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Lublinie "Radio Lublin" S.A. z siedzibą w Lublinie.

Decyzja Sejmu

19 grudnia Sejm podjął uchwałę w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej, wzywającą Skarb Państwa do działań naprawczych. Dzień później resort kultury poinformował, że minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz, jako organ wykonujący uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa, działając na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, odwołał 19 grudnia dotychczasowych prezesów Zarządów Telewizji Polskiej S.A., Polskiego Radia S.A. i Polskiej Agencji Prasowej S.A. i Rady Nadzorcze. Minister powołał nowe Rady Nadzorcze ww. Spółek, które powołały nowe Zarządy Spółek.

23 grudnia prezydent Duda poinformował, że zawetował przygotowaną przez nowy rząd ustawę budżetową, która przewidywała m.in. środki dla mediów publicznych na następny rok. Jak uzasadnił prezydent, jego decyzja wiązała się z "rażącym łamaniem konstytucji i zasad demokratycznego państwa prawa" w mediach publicznych. Po prezydenckim wecie szef MKiDN podjął w 27 grudnia decyzję o postawieniu TVP, Polskiego Radia i PAP w stan likwidacji. Stan likwidacji może być cofnięty w dowolnym momencie przez właściciela – podano w komunikacie MKiDN. Analogiczną decyzję minister kultury podjął 29 grudnia w stosunku do 17 spółek regionalnych rozgłośni Polskiego Radia.