Wynika to z faktu, że mimo zawirowań prawnych nowemu rządowi udało się przejąć kontrolę nad Telewizją Polską i Polskim Radiem. Obiema spółkami zarządzają likwidatorzy. W Krajowym Rejestrze Sądowym ich nazwiska wciąż nie widnieją. Zgodnie z uchwałą siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 18 września 2013 r. (sygn. akt III CZP 13/13) sprzeczne z prawem uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy (w tym przypadku ministra kultury) pozostają w mocy do czasu prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu ich nieważności.

Reklama

CZYTAJ WIĘCEJ W SUBSKRYPCJI CYFROWEJ DGP »