Deloire kierował RsF od 2012 roku. Przyczyną śmierci była szybko postępująca choroba nowotworowa - poinformowała organizacja w komunikacie.

Ważne stowarzyszenie

Reporterzy bez Granic podkreślili, że Deloire w ciągu 12 lat kierowania RsF sprawił, że stała się ona jednym z najważniejszych międzynarodowych stowarzyszeń działających na rzecz wolności mediów.

Reklama

RsF broni wolności, niezależności i pluralizmu dziennikarstwa. Regularnie publikuje raporty na temat przestrzegania wolności prasy w różnych krajach świata.

Indeks Wolności Prasy

Organizacja ma status ciała konsultacyjnego między innymi przy ONZ, Unesco i Radzie Europy. Publikuje doroczny raport Indeks Wolności Prasy (Press Freedom Index) na temat sytuacji mediów w 180 krajach świata.