"Stereotypy dotyczące niższości kobiet w dziedzinie matematyki stoją w sprzeczności z faktami. Te wyniki świadczą o tym, że dziewczynki radzą sobie z matematyką tak samo jak chłopcy, jeśli tylko mają stworzone do tego odpowiednie warunki i są zachęcane do nauki" - mówi koordynatora badań dr Nicole Else-Quest z Uniwersytetu Villanova w stanie Pensylwania.

Naukowcy przeanalizowali dane z dwóch badań: Trends in International Mathematics and Science Study i Programme for International Student Assessment. Wzięło w nich udział 493,5 tys. uczniów w wieku 14-16 lat z 69 krajów. Pierwsze badania testowały podstawową wiedzę z zakresu matematyki, a drugie umiejętność zastosowania tej wiedzy w praktyce.

Oba badania wykazały, że chłopcy i dziewczynki radzą sobie podobnie, jednak chłopcy są znacznie bardziej przekonani o swoich umiejętnościach i bardziej zmotywowani do pogłębiania swojej wiedzy w tym zakresie.

Podczas testów zaobserwowano różnice między poszczególnymi krajami, które wynikają ze statusu kobiet w społeczeństwie. Dziewczynki chętniej uczą się tego przedmiotu i są bardziej pewne siebie w państwach, gdzie więcej kobiet wykonuje zawód związany z matematyką, nauką czy technologią.