Serwis Monitorowania Atmosfery Copernicus (C3S) publikuje comiesięczne biuletyny klimatyczne informujące o zmianach w globalnej temperaturze powietrza przy powierzchni ziemi, morskiej pokrywie lodowej i zmiennych hydrologicznych. Program realizowany jest przez Europejskie Centrum Prognoz Średnioterminowych na zlecenie Komisji Europejskiej z dofinansowaniem z UE. Wszystkie podawane ustalenia opierają się na komputerowo generowanych analizach wykorzystujących miliardy pomiarów z satelitów, statków, samolotów i stacji pogodowych na całym świecie.

Reklama

Najważniejsze informacje temperaturowe – lipiec 2022 r.

W skali globalnej, lipiec 2022 r. był jednym z trzech najcieplejszych lipców w historii. Temperatura była blisko 0,4°C powyżej okresu referencyjnego z lat 1991-2020. Ubiegły miesiąc był marginalnie chłodniejszy niż lipiec 2019 r. i marginalnie cieplejszy niż lipiec 2016 r.

Na masach lądowych półkuli północnej przeważają temperatury znacznie powyżej średniej

Temperatury poniżej średniej zaobserwowano wzdłuż zachodniej części Oceanu Indyjskiego, od Rogu Afryki do południowych Indii, nad znaczną częścią środkowej Azji, a także nad większością Australii

Jest to szósty, najcieplejszy lipiec w Europie. Fala upałów przynosi lokalne i krajowe rekordy w zachodniej i północnej części kontynentu

Morska pokrywa lodowa – lipiec 2022 r.

Zasięg lodu morskiego na Antarktydzie osiągnął w lipcu najniższą wartość w 44-letnim rejestrze danych satelitarnych. Była ona 7% poniżej średniej, czyli znacznie poniżej poprzedniego pomiaru.

Na Oceanie Południowym wystąpiły rozległe obszary o koncentracji lodu morskiego poniżej średniej od Morza Amundsena i Bellingshausena do północnej części Morza Weddella, jak również w większości sektora Oceanu Indyjskiego.

Zakres arktycznego lodu morskiego był 4% poniżej średniej. Zajmując 12 miejsce pod względem najniższego poziomu w lipcu w zapisie satelitarnym. Był to wynik znacznie powyżej niskich wartości lipcowych widzianych w latach 2019-2021

Warunki hydrologiczne - lipiec 2022 r.

Lipiec 2022 r. był suchszy w znacznej części Europy. Na zachodzie Europy, lokalnie zostały pobite rekordy niskich opadów atmosferycznych. W kilku miejscach na południowym zachodzie i południowym wschodzie wystąpiły susze.

Warunki te wpłynęły lokalnie na gospodarkę oraz ułatwiły rozprzestrzenianie się i intensyfikację pożarów.

Reklama

Bardziej sucho niż przeciętnie było również w dużej części Ameryki Północnej, dużych regionach Ameryki Południowej, Azji Środkowej i Australii.

Bardziej wilgotne niż przeciętnie warunki odnotowano zwłaszcza we wschodniej Rosji, północnych Chinach i dużym pasie wilgoci rozciągającym się od wschodniej Afryki przez Azję po północno-zachodnie Indie.

Miesięczne anomalie średniej globalnej i średniej europejskiej temperatury powietrza na powierzchni ziemi w stosunku do lat 1991-2020, od stycznia 1979 r. do lipca 2022 r. Ciemniej zabarwione słupki oznaczają wartości lipcowe. Źródło danych: ERA5. Za: Copernicus Climate Change Service/ECMWF.

Monitorowania Atmosfery Copernicus (C3S) informuje o przedłużającej się fali upałów. Rozpoczęła się ona w Portugalii i Hiszpanii, a następnie postępowała na północ i wschód w kierunku Francji, Wielkiej Brytanii, Europy Środkowej i Skandynawii. W części Portugalii, Hiszpanii, Francji i Wielkiej Brytanii zaobserwowano temperatury przekraczające 40°C. W całym regionie dotkniętym tym zjawiskiem zostały pobite rekordy z miesięcy lipcowych i rekordy wszech czasów w zakresie temperatury maksymalnej. Na Półwyspie Iberyjskim odnotowano niezwykle dużą liczbę dni z temperaturami maksymalnymi powyżej 35°C. Podkreśla to długotrwałość gorących temperatur w tym regionie. W odniesieniu do średniej regionalnej, południowo-zachodnia Europa doświadczyła najcieplejszego lipca w historii pod względem temperatur maksymalnych.

Senior Scientist w Copernicus Climate Change Service, Freja Vamborg, stwierdza:

Możemy się spodziewać, że wraz z dalszym wzrostem temperatur globalnych będziemy nadal obserwować częstsze i dłuższe okresy skrajnie wysokich temperatur. Fale upałów stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi. Mogą także zwiększyć intensywność i długotrwałość wielu innych katastrofalnych zjawisk klimatycznych, w tym dzikich pożarów i susz, wpływając zarówno na społeczeństwo, jak i naturalne ekosystemy. Dodatkowo, suche warunki z połączenia wcześniej istniejących suchych warunków, wysokich temperatur i niskich opadów obserwowanych na wielu obszarach w lipcu mogą mieć negatywny wpływ na produkcję rolną. Z kolei inne gałęzie przemysłu, takie jak transport rzeczny i produkcja energii, mogą być zagrożone.

Informacje o zbiorze danych C3S i sposobie jego opracowywania

Mapy i dane temperaturowe i hydrologiczne pochodzą z zestawu danych ERA5 ECMWF Copernicus Climate Change Service.

Mapy i dane dotyczące lodu morskiego pochodzą z kombinacji informacji z ERA5, a także z EUMETSAT OSI SAF Sea Ice Index v2.1, Sea Ice Concentration CDR/ICDR v2 oraz danych fast-track dostarczanych na żądanie przez OSI SAF.

Podane tu regionalne średnie obszarowe obejmują następujące granice długości/szerokości geograficznej:

Glob, 180W-180E, 90S-90N. powierzchnia całkowita.

Europa, 25W-40E, 34N-72N, tylko nad powierzchniami lądowymi.