Decyzja ta ma na celu zmniejszenie liczby błędów językowych oraz umożliwienie piszącym skupienie się na innych niż ortograficzne aspektach poprawności tekstu.

Koniec błędów językowych?

"Zmiany mają przynieść korzyść w postaci uproszczenia i ujednolicenia zapisu poszczególnych grup wyrazów i połączeń, eliminacji wyjątków, a także likwidacji przepisów, których zastosowanie jest z różnych powodów problematyczne, np. wymaga od piszącego zbyt drobiazgowej analizy znaczeniowej tekstu" - czytamy w komunikacie RJP.

Reklama

"To zaś przyczyni się do zmniejszenia liczby błędów językowych oraz – być może – umożliwi piszącym skupienie się na innych niż ortograficzne aspektach poprawności tekstu" - dodano.

Zmiany zasad pisowni polskiej

Nazwy mieszkańców miast i ich dzielnic, osiedli oraz wsi będziemy zapisywać wielką literą, np. Warszawianin, Ochocianka, Mokotowianin, Nowohucianin, Łęczyczanin, Chochołowianin.
"Dopuszczamy alternatywny zapis małą lub wielką literą nieoficjalnych nazw etnicznych, takich jak kitajec lub Kitajec, jugol lub Jugol, żabojad lub Żabojad, szkop lub Szkop, makaroniarz lub Makaroniarz" - poinformowano.

Cząstki -bym, -byś, -by, -byśmy, -byście będziemy piać rozdzielna: Np: Zastanawiam się, czy by nie pojechać w góry" - podano w komunikacie. Kolejną zmianą będzie pisanie przymiotników tworzonych od nazw osobowych, zakończone na -owski. Bedą one zapisywane małą literą, np. dramat szekspirowski, epoka zygmuntowska, koncert chopinowski, koncepcja wittgensteinowska, wiersz miłoszowski.

Od kiedy zmiany?

Uchwalone zmiany mają obowiązywać od 1 stycznia 2026 r.