W najnowszej historii Polski było ich kilka: odzyskanie niepodległości i wojna z bolszewikami, II wojna światowa czy rozpad sowieckiego imperium. W takich momentach ważne są mądrość i odwaga elit, gdyż od ich decyzji zależy bardzo wiele.
Agresja Rosji na Ukrainę należy właśnie do takiej kategorii. I to nie dlatego, że wróg zaatakował sąsiednie i przyjazne nam państwo, że mamy na swoim terytorium ponad 2 mln uchodźców, że niszczone jest tam także nasze dziedzictwo kulturowe, ale dlatego że zagrożone są nasze żywotne interesy, że zagrożona jest nasza suwerenność. Ukraińcy walczą nie tylko w obronie swojego terytorium, ale także naszych wartości, o naszą przyszłość. Dlatego ta wojna jest także naszą wojną, której nie możemy przegrać.