a) pomyśli się, że na krzyżach gdańskich upamiętniających poległych stoczniowców widnieje cytat z wiersza Czesława Miłosza, a dzisiaj mogłoby być z tym trudno. Jak pamiętamy (?), po wygranej w sierpniu 1980 r. pomnik miał stanąć (i stanął), a wśród stoczniowców pojawiła się idea, by uświetnił go rymami emigracyjny (a zatem prześladowany przez czerwonych) poeta, o którym nagle zrobiło się głośno.
Świeżo upieczony noblista odparł, że trudno mu napisać poemat na zamówienie, lecz proponuje fragment dawniejszego utworu – i tak wycinające w sercu znak prawdy słowa: „Który skrzywdziłeś człowieka prostego, śmiechem nad krzywdą jego wybuchając…”, widnieją na pomniku, tuż obok słów Psalmu „Pan da siłę swojemu ludowi”.