"Rada Etyki Mediów oświadcza, że przyzwalanie na wykorzystywanie wolności słowa do szerzenia jawnie antysemickich poglądów zawartych w wymienionym powyżej wystąpieniu oraz pozostawianie tego rodzaju wypowiedzi bez komentarza przez prowadzących audycję i zarząd stacji narusza podstawowe normy etyczne oraz obowiązujące w Polsce prawo" - czytamy w dokukencie przesłanym przez Radę.

Reklama

"Wzywamy Radio Maryja do dołożenia wszelkich starań celem niedopuszczania do tego rodzaju wydarzeń w przyszłości" - napisano w oświadczeniu.

Rada Etyki Mediów nie ma żadnej możliwości ukarania Radia Maryja. Może tylko apelować o zmianę dotychczasowego postępowania lub o niezapraszania na antenę gości wygłaszających poglądy, które są uznawane za np. antysemickie.

Członek PZPR i katolik niewierzący

Krytykowana wypowiedź padła na antenie 31 stycznia. "Trwające u nas od dziesięciu lat, lekko licząc, nachalne forsowanie kultury żydowskiej i żydowskiego punktu widzenia staje się już nie do zniesienia! Przynajmniej dla mnie, Bogusława Wolniewicza" - mówił.

89-letni prof. Bogusław Wolniewicz pochodzi z Torunia, ale większość życia zawodowego związany był z katedrą filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Przez 25 lat był członkiem PZPR. Jest zdeklarowanym ateistą (przedstawia się jako "rzymski katolik niewierzący"). Często gości w mediach o.o. redemptorystów, gdzie zwykle omawia tematy stosunków polsko-żydowskich.