Frekwencja wyborcza wyniosłaby 48,5 procent.

Reklama

Homo Homini przeprowadził sondaż metodą telefoniczną w piątek 17 września na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1100 pełnoletnich Polaków.