29 proc. badanych zadeklarowało obojętność (o 1 punkt proc. mniej niż w marcu) wobec rządu; 4 proc. (bez zmian) - nie ma zdania na ten temat.

Reklama

Zadowolenie z tego, że Donald Tusk kieruje pracami Rady Ministrów wyraża 39 proc. respondentów (2 punkty mniej niż w marcu). Niezadowolonych z premiera jest 48 proc. badanych (o 3 punkty więcej niż miesiąc wcześniej). 13 procent badanych (o 1 punkt proc. mniej niż w marcu) odpowiedziało "trudno powiedzieć".

51 proc. ankietowanych (o 1 punkt mniej niż w marcu) ma złą opinię o działalności rządu, a 35 proc. (tyle samo) - dobrą. 14 proc. badanych nie ma zdania (o punkt więcej).

Na pytanie, czy polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej, 60 proc. badanych odpowiedziało, że nie (poprzednio - 58 proc.). Przeciwnego zdania jest 28 proc. ankietowanych (w marcu 29 proc.). 12 proc. Polaków (o jeden punkt mniej niż w marcu), nie odpowiedziało na tak postawione pytanie.

CBOS zwraca uwagę, że "pogłębiają się niekorzystne trendy w społecznym odbiorze ekipy rządowej".

Premier - podobnie jak rząd - najczęściej spotyka się z akceptacją mieszkańców dużych miast, respondentów najlepiej wykształconych i sytuowanych. Zdecydowanie najbardziej zadowoleni z obecnego prezesa Rady Ministrów są zdeklarowani wyborcy PO. Wśród sympatyków SLD opinie o premierze są podzielone - równie często aprobujące, co krytyczne. Dezaprobata dominuje natomiast w elektoracie PSL i - przede wszystkim - PiS.Z badań CBOS wynika, że rząd ma więcej zwolenników w miastach, zwłaszcza dużych (42 proc. w aglomeracjach powyżej 500 tys. ludności), niż na wsi (25 proc.). Gabinet Donalda Tuska cieszy się stosunkowo największym poparciem wśród respondentów z wyższym wykształceniem (45 proc.) oraz osób względnie dobrze sytuowanych - o miesięcznych dochodach per capita powyżej 1500 zł (54 proc.).

W elektoratach partyjnych obecna ekipa rządowa może liczyć przede wszystkim na przychylność wyborców PO. Rząd ma więcej zwolenników niż przeciwników w elektoratach SLD i PSL, z tym, że wśród sympatyków ludowców najczęstszą postawą wobec gabinetu Donalda Tuska jest obojętność. Niechęć do rządu dominuje natomiast wśród potencjalnych wyborców PiS.

Reklama

Sondaż przeprowadzono od 7 do 13 kwietnia na 1192 osobowej reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.