W zamierzeniu organizatorów zlotu defilada była okazją do zademonstrowania patriotyzmu, harcerskich ideałów oraz chęci służby Bogu, Ojczyźnie i bliskim. Oprócz prezydenckiej pary na trybunie honorowej na placu o. Adama Studzińskiego pod Wawelem byli m.in. przedstawiciele pięciu organizacji harcerskich uczestniczących w zlocie, parlamentarzyści oraz przedstawiciele władz miasta i województwa. Meldunek o gotowości do defilady złożył prezydentowi komendant zlotu harcmistrz Krzysztof Jerzy Piaseczny.

Reklama

Harcerze maszerowali w rytm orkiestry wojskowej, oddając honory przed trybuną. W Defiladzie Zlotu 100-lecia Harcerstwa poczty sztandarowe niosły sztandary organizacji, chorągwi, hufców i drużyn harcerskich. Na końcu kolumny maszerowały delegacje z kwiatami; wiązanki złożono następnie w Katedrze Wawelskiej i w kryptach na sarkofagach: św. Stanisława i św. Jadwigi oraz Józefa Piłsudskiego, gen. Władysława Sikorskiego, Lecha i Marii Kaczyńskich. Wiązankę kwiatów harcerze złożyli też pod Krzyżem Katyńskim.

Po defiladzie prezydent Komorowski razem z małżonką odwiedził wystawę zorganizowaną na pl. O. Adama Studzińskiego "Całym życiem - przygoda XXI", prezentującą najważniejsze harcerskie ideały i wybitne postacie związane z ruchem harcerskim. Po godz. 18 prezydent odwiedzi harcerzy na miejscu zlotu w Łagiewnikach, gdzie przewidziane jest jego wystąpienie. Trwający od czwartku do niedzieli Zlot odbywa się pod hasłem "Całym życiem - przygoda XXI". Jak powiedział PAP komendant Zlotu hm. Krzysztof Jerzy Piaseczny, "pierwsza część tego hasła to odwołanie do pierwszych słów przyrzeczenia harcerskiego, do tradycji i ideałów harcerskich, które są niezmienne - służba Bogu, Ojczyźnie i bliźnim". Natomiast +przygoda XXI+ to spojrzenie w przyszłość, szkoła nowoczesnego harcerstwa, które ma stanowić szkołę charakterów i formować elity nowoczesnego państwa.

Do Krakowa przyjechali reprezentanci pięciu organizacji: ZHR, Stowarzyszenia Harcerskiego, Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" - Federacji Skautingu Europejskiego, Harcerstwa Polskiego na Ukrainie oraz Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie. Zlotowe miasteczko namiotowe stanęło w Łagiewnikach. Przed rokiem stulecie harcerstwa w Polsce świętował w Krakowie - również z udziałem prezydenta Bronisława Komorowskiego i jego małżonki - Związek Harcerstwa Polskiego.