Rząd wydał także rozporządzenie określające organ dowodzenia obroną powietrzną oraz tryb postępowania wobec obcych statków powietrznych, które nie stosują się do kontroli ruchu powietrznego, zapoznał się też ze stanem modernizacji armii.

Reklama

Rada Ministrów wniosła o przedłużenie o kolejny rok - czyli od 19 listopada br. do 18 listopada 2012 r. - użycia w Bośni i Hercegowinie Polskiego Kontyngentu Wojskowego; liczy on do 50 żołnierzy i pracowników wojska.

Polscy żołnierze uczestniczą w unijnej operacji Althea, której zadaniem jest nadzorowanie przestrzegania Porozumienia z Dayton z 1995 r., dotyczącego utrzymania pokoju i bezpieczeństwa na tym obszarze.

Polskie wojsko w siłach EUFOR zajmuje się szkoleniem armii Bośni i Hercegowiny, monitoruje sytuację przy granicy, współpracuje z władzami i organizacjami pozarządowymi.

Ponadto siły Unii Europejskiej, na mocy porozumienia EU-NATO, mogą zostać użyte w Kosowie i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii do wzmocnienia międzynarodowych sił NATO nadzorujących przestrzeganie postanowień porozumienia pokojowego przez strony konfliktu.

Reklama

W ramach tej drugiej misji - w Wielonarodowej Grupie Bojowej Wschód w Kosowie i Macedonii, należącej do dowodzonych przez NATO sił KFOR - służy ok. 230 Polaków.

Reklama

Rząd wydał też przedłożone przez szefa MON rozporządzenie określające organ dowodzenia obroną powietrzną oraz tryb postępowania wobec obcych statków powietrznych, nie stosujących się do kontroli ruchu powietrznego.

Jako organ dowodzenia obroną powietrzną rozporządzenie wskazuje Centrum Operacji Powietrznych. COP, wraz z podległymi i podporządkowanymi mu dyżurnymi siłami i środkami systemu obrony powietrznej, działa w strukturze Sił Powietrznych od początku 2002 r.

Zgodnie z rozporządzeniem zadania dotyczące ochrony granicy państwowej w polskiej przestrzeni powietrznej wypełnia dowódca operacyjny SZ przy pomocy Centrum.

W dokumencie zdefiniowano także, czym jest obiekt powietrzny typu "renegade" - cywilny statek powietrzny, który przekroczył powietrzną granicę państwową albo wykonuje lot w polskiej przestrzeni powietrznej bez zezwolenia lub niezgodnie z warunkami zezwolenia i nie stosuje się do wezwań kontroli ruchu powietrznego i który może być użyty do ataku terrorystycznego. Nowe rozporządzenie zastąpi regulację sprzed siedmiu lat.

Rada Ministrów zatwierdziła w środę umowę offsetową związaną z zakupem od norweskiej firmy Kongsberg uzbrojenia dla Nadbrzeżnego Dywizjonu Rakietowego Marynarki Wojennej. Wartość zawartej na 10 lat umowy wynosi 345 mln zł. Cztery zobowiązania dotyczą tzw. offsetu bezpośredniego - zamówień kierowanych do polskiego przemysłu zbrojeniowego. Dwa z nich są skierowane do Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji, który dzięki norweskiemu offsetowi ma zyskać dostęp do nowoczesnych technologii.

Rząd zapoznał się też z niejawną informacją o wykonaniu "Programu rozwoju Sił Zbrojnych RP w latach 2009-2018".