Karski, zgłoszony po raz drugi przez PiS, nie uzyskał wymaganej większości głosów. Poparło go 215 posłów, 44 było przeciw, a 195 wstrzymało się od głosu. Większość bezwzględna wynosiła 228 posłów.

Reklama

Sejm wybrał natomiast do Trybunału Stanu zgłoszonego także przez PiS Romaszewskiego. Uzyskał 381 głosów. Nie wybrana została zaproponowana przez SLD i Ruch Palikota kandydatura b. posła Stanisława Rydzonia (poparło go 66 posłów). Większość bezwzględna wynosiła 226 głosów.