Zmiana budżetu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów spowodowana jest zmniejszeniem przychodów Centrum Usług Wspólnych, spowodowanym likwidacją - w ramach działań deregulacyjnych rządu - Monitora B. W Monitorze B, za opłatą, przedsiębiorcy zobowiązani byli do publikacji sprawozdań - wyjaśnia Centrum Informacyjne Rządu.

Reklama

Według CIR, likwidacja Monitora B zmniejsza przychody CUW o 100 mln zł rocznie. Tymczasem część zysku CUW wpłacana była do tej pory do budżetu państwa - 147 mln zł w latach 2008-2012. Druga część przeznaczana była na funkcjonowanie CUW i finansowanie KPRM (w tych latach inwestycje budowlane i zakupy na rzecz KPRM wyniosły ok. 35 mln) - podkreślono.

Jak informuje CIR, zwiększenie budżetu kancelarii premiera nie jest zatem wnioskiem o wzrost wydatków na utrzymanie Kancelarii.

Wynika to z potrzeby zastąpienia źródła finansowania (jakim było CUW), a które zostało zlikwidowane w ramach ułatwiania przedsiębiorcom działalności gospodarczej - czytamy.

W kolejnych latach od 2008 do 2010 z inicjatywy własnej redukowaliśmy nasze wydatki w ustawie budżetowej, łącznie o 18 mln zł (2008 - o 8 mln, 2009 - o 9 mln, w 2010 - o dalszy milion zł). Niestety, w 2013 roku nie jest to możliwe ze względu na zmniejszenie przychodów CUW i likwidację Monitora B. - podkreśliło Centrum Informacyjne Rządu.

Budżet kancelarii premiera na rok 2013 zgodnie z projektem ustawy budżetowej wyniesie 126 milionów złotych.

Reklama

Jak wynika z projektu budżetu zamieszczonego na stronach internetowych resortu finansów, w ramach kancelarii premiera najwięcej pieniędzy zaplanowano na wydatki bieżące jednostek budżetowych (m.in. wynagrodzenia i uposażenia osób zatrudnionych, zakupy towarów i usług, koszty utrzymania oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych i realizacją ich statutowych zadań) - ok. 91 milionów złotych - oraz dotacje i subwencje - ponad 21 milionów złotych.

Kolejny punkt w budżecie KPRM to: współfinansowanie projektów z udziałem środków UE - 6 milionów 492 tys. zł, wydatki majątkowe (m.in. wydatki inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych) - ponad 5 milionów zł, oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 mln 275 tys. zł.

W 2012 roku KPRM dostała niespełna 117 mln zł - o półtora mln mniej niż w 2011 roku.