Janusz Palikot w interpelacji skierowanej do premiera Donalda Tuska i ujawnionej na blogu szefa Ruchu Palikota stawia szefowi szereg pytań:

Reklama

1) W jaki sposób Prezes Rady Ministrów realizuje nadzór nad działaniami CBA?

2) Czy po 2007 roku przeprowadzona była kontrola metod działania CBA?

3) Czy po 2007 roku podjęto realne działania zmierzające do wyeliminowania patologicznych praktyk w działaniach CBA?

4) Czy w ostatnich latach występowały skargi na działalność CBA w zakresie prowadzonych postępowań przygotowawczych?

Reklama

5) Czy CBA nadal stosuje wydobywczą metodę przesłuchania, tzw. konwejer?

6) Czy odpowiedzialni za prowadzenie postępowania przygotowawczego w sprawie Mirosława G. funkcjonariusze zostali pociągnięci do odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej za popełnione naruszenia prawa?

Reklama

7) Czy Prezes Rady Ministrów zawiadomił prokuraturę o ujawnionych przypadkach łamania prawa przez funkcjonariuszy CBA?

Zgodnie z przepisami premier na odpowiedź na interpelację poselską ma 21 dni. Można również przeprowadzić nad nią debatę w Sejmie. Nie wiadomo jeszcze, czy Ruch Palikota będzie domagał się takiej debaty.

ZOBACZ INTERPELACJĘ JANUSZA PALIKOTA:

Inne
Inne