Jak Vincent Rostowski pobrał też 27,4 tys. zł diety poselskiej nieopodatkowanej i 2,3 tys. zł opodatkowanej.

Reklama

Na jego kontach znajdują się także oszczędności, w tym m.in. 106,3 tys. zł, 4,3 tys. euro i blisko 2 tys. funtów. Do tego dochodzą także papiery wartościowe - jednostki uczestnictwa w funduszy inwestycyjnym w Polsce (73,2 tys. zł) i zagranicą (271 tys. funtów).

Zyski z lokat bankowych dały mu ponad 2,7 tys. zł. 45,2 tys. funtów to z kolei inne, niewyszczególnione przychody.

Ale minister finansów inwestował przede wszystkim nieruchomości. Jak wynika z oświadczenia majątkowego jest on właścicielem pięciu mieszkań, z których największe ma 96 mkw. i dwóch domów w Wielkiej Brytanii - największy ma około 200 mkw. oraz domu we Francji - 94 mkw.

Należy do niego także samochód: citroen c3 i pamiątki rodzinne - jakie, nie ujawniono.