Trudno mi się rozstać z tymi, którzy opuszczają rząd w związku z rekonstrukcją - mówił premier.

Reklama

Premier zaprezentował nowych ministrów. Maciej Grabowski został nominowany na szefa ministerstwa środowiska. Andrzej Biernat, szef łódzkiej PO został nowym ministrem sportu.

Wydobycie gazu z łupków będzie moim priorytetem - powiedział Maciej Grabowski.

Nowym ministrem edukacji została Joanna Kluzik-Rostkowska, a Lena Kolarska-Bobińska - ministrem szkolnictw wyższego i nauki.

Profesor Lena Kolarska-Bobińska, w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku otrzymała mandat europosła, kandydując z listy PO. Wcześniej przez wiele lat pełniła funkcję dyrektora Instytutu Spraw Publicznych. Doradzała prezydentowi RP w ramach Komitetu Ekonomicznego i Grupy Refleksyjnej, a także pełnomocnikowi rządu do spraw negocjacji członkowskich.

Kluzik-Rostkowska była już ministrem - w rządzie Jarosława Kaczyńskiego piastowała urząd ministra pracy i polityki społecznej. Kierowała też sztabem wyborczym Jarosława Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich w 2010 roku. Krótko po przegranej lidera PiSu, została wykluczona z partii i założyła wraz z kilkoma politykami ugrupowanie Polska Jest Najważniejsza. Po kilku miesiącach zrezygnowała z członkostwa w partii i jej klubie parlamentarnym i podjęła współpracę z Platformą Obywatelską, by w wyborach parlamentarnych wystartować z jej listy i zostać posłem.

Zmianą strukturalną w rządzie będzie połączenie ministerstw transportu i rozwoju regionalnego. Tekę tych połączonych resortów obejmie Elżbieta Bieńkowska, która została też nowym wicepremierem.

Następca Michała Boniego w ministerstwie administracji i cyfryzacji będzie Rafał Trzaskowski.

Mateusz Szczurek to nowy minister finansów. - To jeden z najzdolniejszych, lub nawet najzdolniejszy polski ekonomista - reklamował nowego ministra premier.

Donald Tusk zaznaczył, że kluczem w wyborze nowych ludzi na ministerialne fotele była potrzeba nowej energii w rządzie. Zastrzegł, że odchodzący ministrowie dobrze sprawowali swoje funkcje. Premier podkreślił, że trudno było mu się rozstać z ministrami, którzy przestaną z nim współpracować. Zaznaczył, że część szefów resortów rządzi wraz z nim najdłużej w historii III RP. Ci "sześciolatkowie" to Radosław Sikorski, Elżbieta Bieńkowska i Bogdan Zdrojewski.

Nowi ministrowie przedstawili swoje priorytety.

Elżbieta Bieńkowska, która będzie wicepremierem i szefem połączonych resortów transportu i rozwoju regionalnego, powiedziała, że przed nami stoi ogromne wyzwanie - wykorzystanie nowej puli środków europejskich. Chcemy, żeby w 2020 roku Polska była konkurencyjna nie tylko ze względu na tanią siłę roboczą - powiedziała wicepremier podkreślając, że potrzebne jest do tego dobre wykorzystanie przyznanych Polsce środków unijnych.

Nowa minister nauki Lena Kolarska-Bobińska powiedziała, że przez całe życie zajmowała się sprawami nauki. Dodała, że dla polskiej nauki najważniejsze jest dobre wykorzystanie środków unijnych.

Joanna Kluzik-Rostkowska zadeklarowała, że najważniejsza będzie dla niej sprawa wprowadzenia obowiązku szkolnego dla sześciolatków. Drugą ważną kwestią będzie obniżenie cen podręczników, a kolejną lepsze niż dotąd przygotowanie uczniów do wymogów rynku pracy.

Nowy minister finansów Mateusz Szczurek oświadczył, że chce przede wszystkim doprowadzić do dużego skoku rozwojowego Polski. Potrzebny jest do tego wzrost gospodarczy i stabilność finansów publicznych.

Reklama

Minister administracji i cyfryzacji Rafał Trzaskowski powiedział, że ministerialna nominacja jest dla niego powodem do dumy. Będę się starał o tym pamiętać - powiedział minister dodając, że sprawami cyfryzacji zajmował się też w Parlamencie Europejskim.

Minister środowiska Maciej Grabowski zapowiedział, że jego priorytetem będzie przyspieszenie wydobycia gazu ziemnego z łupków. Surowiec ten może, jego zdaniem, zabezpieczyć potrzeby rozwojowe kraju.

Nowy minister sportu Andrzej Biernat podkreślił, że najważniejszy jest dla niego społeczno-edukacyjny wymiar sportu. Zapowiedział, że skoncentruje się na współpracy ze związkami sportowymi. Biernat dodał, że jego zadanie będzie ułatwione ze względu na decyzje podjęte przez poprzednią minister, Joannę Muchę.

Ministrowie Bieńkowska, Kluzik-Rostkowska, Szczurek, Grabowski i Biernat zostaną zaprzysiężeni 27 listopada. Lena Kolarska-Bobińska i Rafał Trzaskowski złożą przysięgę 3 grudnia, gdyż ciążą na nich zobowiązania członków Parlamentu Europejskiego.