Odrzucenia uchwały domagało się SLD. Leszek Miller powiedział, że jako człowiek, który rehabilitował pułkownika Kuklińskiego, ma prawo uważać, że polski oficer, który przekazał CIA dokumenty o stanie wojennym, nigdy nie chciałby, by polski Sejm zajmował się jego sprawą

Reklama

Millera ostro zaatakował poseł Zbigniew Girzyński. Polski parlament uczci pamięć wielkiego Polaka. Pan, panie pośle Miller i pańskie środowisko jest ostatnim, które może zajmować się sprawą pułkownika Kuklińskiego. Wy reprezentujecie tych, którzy skazali go na śmierć. Kolaborowaliście z okupantem, który narzucił nam komunizm. Macie mentalność niewolnika, która nakazuje wam służyć tym, którzy pociągają za sznurki. Na szczęście pułkownik te kajdany zerwał i stał się waszym wyrzutem sumienia - stwierdził. To z kolei wywołało na mównicę posła Tadeusza Iwińskiego. Zarzucił on Girzyńskiemu brak wiedzy historycznej i zażądał by zwrócił on dyplom doktora.

Przeciw ustawie był też Twój Ruch. Armand Ryfiński uznał, że część posłów zachowuje się jak hołota, a pułkownika trudno dziś chwalić. Polityk stwierdził, że dopiero po otwarciu archiwów CIA, będzie można ocenić, czy Kukliński był bohaterem, czy zdrajcą. Sejm uhonorował wielu zdrajców uchwałami. Dziś prawicowi ultrasi znów chcą sfałszować historię i przegłosować uchwałę która ma podzielić Polaków.

Awanturę w końcu przerwała Ewa Kopacz. Marszałek Sejmu zarządziła przerwę i zwołała Konwent Seniorów. A Armanda Ryfińskiego, za słowa o hołocie postanowiła postawić przed komisją etyki.

W końcu jednak uchwałę udało się przegłosować. Po burzliwej dyskusji za przyjęciem uchwały w 10. rocznicę śmierci pułkownika zagłosowało 333 posłów, przeciw było 53 a 24 wstrzymało się od głosu. Uchwałą Sejm po raz pierwszy wyraził najwyższe uznanie dla działań pułkownika, którego poświęcenie przysłużyło się obaleniu w Polsce komunizmu i utrzymaniu światowego pokoju zagrożonego ofensywnymi planami militarnymi Związku Radzieckiego.

Kierując się dobrem Polski i Polaków, nie zważając na niebezpieczeństwa, Ryszard Kukliński odważnie przeciwstawił się komunistycznemu reżimowi, stając w jednym szeregu walk o Polską niepodległość - głosi uchwała.