Była premier, a następnie wieloletnia ambasador przy Stolicy Apostolskiej została uhonorowana za zasługi dla transformacji ustrojowej, kształtowanie demokratycznych zasad państwa prawa, za zasługi w działalności państwowej i publicznej i za wybitne osiągnięcia w służbie dyplomatycznej.

Reklama