Małgorzata Fuszara jest prawniczką, socjolożką i profesorem nauk humanistycznych. Specjalizuje się między innymi w zjawisku "szklanego sufitu", czyli barier w awansie zawodowym kobiet. W 2011 roku została odznaczona przez prezydenta Bronisława Komorowskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Reklama

Będę musiała się rozejrzeć, bo nie byłam jeszcze w tym biurze, nie byłam jeszcze w tej instytucji. Wiem, że jest tam mnóstwo spraw, które są w toku także moje plany będą w dużej mierze zależne od tego, co tam jest porozpoczynane - przyznaje Małgorzata Fuszara w rozmowie z RDC.

Formalnie nowa pełnomocniczka obejmie stanowisko 1 sierpnia. Zastąpi na nim Agnieszkę Kozłowską-Rajewicz, która dostała się do Parlamentu Europejskiego.

Nominacja Małgorzaty Fuszary na stanowisko ministra ds. równego traktowania spotkała się z dużym aplauzem wśród koleżanek z Kongresu Kobiet. O nowej minister mówią, że jest dla nich wielkim autorytetem i nieustanną inspiracją do działania.

- Ta nominacja daje pełną gwarancję, że praca, jaką poprzednia pełnomocniczka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, włożyła w wykonywanie swoich zadań - w walkę z dyskryminacją i promowanie idei równości - będzie kontynuowana przez osobę bardzo kompetentną i w pełni świadomą wagi, jaką idea równości odgrywa w standardach europejskich - czytamy na stronie Kongresu Kobiet.

Reklama

Rzeczniczka rządu Małgorzata Kidawa-Błońska podczas konferencji prasowej, na której poinformowała dziennikarzy o wyborze nowej minister, również nie kryła słów uznania pod jej adresem.

- Uważam, że nie ma lepszej kandydatury na to stanowisko. Jest dobrze przygotowana. Całe swoje życie zawodowe zajmowała się badaniem spraw równego statusu i przeciwdziałania wykluczeniu i dyskryminacji - mówiła Małgorzata Kidawa-Błońska.

Nowa minister rozpocznie pracę od 1 sierpnia.