Polacy są zadowoleni z prezydentury Bronisława Komorowskiego, ale niezadowoleni z pracy Sejmu i Senatu. Centrum Badania Opinii Społecznej opublikowało wyniki sondażu, którego uczestnicy ocenili działalność najważniejszych instytucji. Zadowolenie ze sprawowania urzędu przez prezydenta wyraziło 75 procent ankietowanych, o 2 punkty procentowe więcej niż we wrześniu. Niezadowolonych było 15 procent respondentów - o 3 punkty procentowe mniej niż przed miesiącem. Ocena prezydenta jest, podobnie jak w czerwcu, najlepsza od początku jego kadencji.

Reklama

Większość, bo 57 procent uczestników sondażu, negatywnie oceniła pracę Sejmu. Przeciwnego zdania było 26 procent. 46 procent ankietowanych było niezadowolonych z działalności Senatu, odmiennego zdania było 25 procent.

61 procent ankietowanych wyraziło zadowolenie z pracy samorządowców w swojej miejscowości. Niezadowolonych było 29 procent. 58 procent respondentów pozytywnie postrzega działalność Kościoła rzymskokatolickiego. To o jeden punkt procentowy więcej niż we wrześniu. Przeciwnego zdania jest 27 procent - o 7 punktów procentowych mniej niż we wrześniu. Sondaż przeprowadzono w dniach 9-15 października na reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski, liczącej 919 osób.

ZOBACZ TAKŻE: Konkurs piękności w SLD? Szukają przeciwnika dla Komorowskiego>>>